Kategorije

V AMD šoli vožnje izvajamo naslednje kategorije AM, A1, A2, A, B, BE in F. Vse naštete kategorije so spodaj podrobno opisane.

Kategorija AM
V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem in lahka štirikolesa. Vozilo ne preseže 49 ccm in hitrosti 45 km/h. Izpit se lahko opravlja s kolesom z motorjem, ki ima klasične prestave ali pa je avtomatik. Starostni pogoj za pridobitev te kategorije je 15 let, namesto dosedanje predpisane starosti 14 let.
________

Kategorija A
V to kategorijo spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa.

Na novo je določena starost 24 let (prej 21 let) za pridobitev vozniškega dovoljenja A (direktni pristop). Vozniško dovoljenje te kategorije se izda osebi, ki dopolni starosti 24 let ter opravi praktični del vozniškega izpita.
Vozniško dovoljenje kategorije A (postopni pristop) se izda tudi osebi, ki dopolni starost 20 let in ima več kot dve leti veljavno vozniško dovoljenje kategorije A2 in je opravila praktični del vozniškega izpita z motornim kolesom kategorije A (brez omejitev).

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 Kw.

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. Vozniško dovoljenje kategorije A2 lahko pridobi oseba, ki je stara najmanj 18 let, je opravila vozniški izpit z motornim kolesom, ki spada v to kategorijo, ter izpolnjuje še ostale predpisane pogoje.
________

Kategorija B
V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Izpit za kategorijo B (osebno vozilo), lahko prične kandidat opravljati že pri 16 letih in pol (vožnja s spremljevalcem). Pred pričetkom vožnje pa mora kandidat uspešno opraviti vse predpisane zahteve, ki so:

  • zdravniški pregled,
  • tečaj cestno prometnih predpisov (CPP)
  • opravljen teoretični del izpita (izpitni center) ter
  • tečaj iz prve pomoči (Rdeči Križ).

________
Kategorija BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Pogoj za opravljanje izbrane kategorje pa je že pridobljeno vozniško dovoljenje iz B kategorije.
________

Kategorija F
V izbrano kategorijo spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Traktor je motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da vleče, potiska ali vozi traktorske priključke.

Pogoji za pridobitev vozniškega izpita za kategorijo F so:

Kandidatu ne sme manjkati več kot šest mesecev do starosti 15 let, za traktorje katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h,

Kandidatu ne sme manjkati več kot šest mesecev do starosti 18 let, za traktorje katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h,

Kandidat mora imeti veljavno zdravstveno spričevalo, ki potrjuje, da je telesno in duševno zmožen voziti traktor.