Tečaji CPP – ePrijava

Tečaj CPP se začne vsako 1. in vsako 3. sredo v mesecu ob 17.uri.

  Izberi željene kategorije in vrsto tečaja:
  AMA1A2AABBBEKoda96

  SOGLAŠAM DA, upravljalec AMD Laško, Zdraviliška cesta 1, 3270 Laško in dovoljujem moje naslednje podatke: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, datum izdaje zdravniškega spričevala, telefon in e-mail;
  UPORABI IN OBDELUJE ZA NASLEDNJE NAMENE:
  vodi v bazi podatkov, tudi za izdajo računa, obdeluje in uporablja za namene statistične obdelave in analize, obveščanja o splošnih informacijah in zakonskih zahtevah, obdeluje za namene obveščanja o novostih popvezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja AMD Laško
  ---
  AMD LAŠKO, Zdraviliška cesta 1, 3270 Laško izjavlja, da bo hranilo in upravljalo osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, ter da bo le te uporabljalo izključno za namen opravljanja dejavnosti šole vožnje kot upravljalec osebnih podatkov, ki osebne podatke obdeluje v skaldu z veljavnimi predpisi.
  ---
  OD UPRAVLJALCA LAHKO KADARKOLI ZAHTEVATE:
  dostop do osebnih podatkov, ki se v zvezi z vami obdelujejo pri upravljalcu, popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami, izbris osebnih podatkov oz. lahko kadarkoli prekličete privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov
  ---
  OMEJITEV OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:
  V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico do ugovora obdelave le teh.Svoje pisne vloge zahtevke glede obdelave pošljite na elektronski naslov: info@solavoznje-amdlasko.si ali na pisni naslov: AMD Laško, Zdraviliška cesta 1, 3270 Laško
  ---
  DA, SOGLAŠAMNE SOGLAŠAM